CELOVITA REŠITEV V VSEH POGLEDIH

Nizke in visoke gradnje

  Izvajamo gradbena dela za celotno komunalno infrastrukturo, gradnja individualnih hiš in stanovanjskih objektov.

Zemeljska in rušitvena dela

Izvajamo vse vrste zemeljskih in ruštivenih del ter odstranitev materialov.

Zunanja ureditev

Asfaltiranje in tlakovanje dvorišč ter dostopnih poti. Ureditev zelenih površin.

Gradbeni inženering

Kompletno vodenje in izvedba vseh vrst objektov od projekta do dokončanja.

Cestni prevozi

Nudimo vam prevoze vseh vrst blaga, razvoz in razkladanje palet. Dobava, prevoz in črpanje betona.